About us

{oh!} Orkiestra was founded in 2012. Already in the first decade of its activity, the constantly evolving ensemble under the helm of its leader Martyna Pastuszka, has gained the reputation of the greatest early music orchestra in Poland and one of the most musically interesting ones on the European scene. {oh!} Orkiestra currently cooperates with […]

O nas

{oh!} Orkiestra została założona w 2012 roku. Już w pierwszej dekadzie swojej działalności, ten stale rozwijający się zespół pod przewodnictwem Martyny Pastuszki zyskał miano najlepszej orkiestry specjalizującej się w wykonawstwie historycznym w Polsce i jednej z najciekawszych pod względem muzycznym orkiestr na scenie europejskiej. {oh!} Orkiestra współpracuje obecnie z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, takimi […]